Drodzy Rodzice i Przyjaciele Naszej Szkoły, miło nam poinformować, że możemy zbierać 1% podatku dochodowego. Wykorzystując mechanizm przekazywania 1 % podatku możecie Państwo wesprzeć Szkołę Podstawową nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, nie naruszając budżetu domowego. JAK PRZEKAZAĆ: Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT- 37 lub PIT – 38. Wpisujemy w niej nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przekazanie 1% jest dobrowolne i to Państwo decydujecie o przeznaczeniu tej kwoty. Zebrana kwota w całości zostanie przeznaczona na działalność naszej szkoły.