Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów (Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”). Ważnym składnikiem tej pamięci jest przeszłość, dzieje, losy wielu pokoleń składające się narodową historię, będącą fundamentem naszej tożsamości. Dlatego też jej pielęgnowanie jest nie tylko naszym obowiązkiem ale wręcz koniecznością, warunkiem dalszego zbiorowego istnienia.

Z okazji przypadającego w kwietniu Miesiąca Pamięci Narodowej zapraszamy do udziału w grze terenowej i konkursie wiedzy o miejscach pamięci narodowej i regionalnej na terenie miasta Biłgoraja. Szczegóły w regulaminie poniżej:

1. Regulamin (do pobrania)

2. Gra terenowa (mapa do pobrania)