W dniach 11 i 12 kwietnia 2019 r. uczniowie kilku klas uczestniczyli w zajęciach, które przygotowali i przeprowadzili pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Klasy piąte i szóste obejrzały prezentację „Mówię po polsku, a jaka jest Twoja SUPERMOC?” oraz uczestniczyły w warsztatach. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o języku polskim, poznać sporo zapomnianych słów, a także takich, które sprawiają trudności ze względu na swoje pochodzenie i znaczenie. Jednak najtrudniejszym zadaniem było odczytanie przez uczniów przygotowanych  przez prelegentkę „łamańców językowych”. Okazało się, że dykcja nie jest naszą mocą stroną.

Uczniowie dwóch klas siódmych obejrzeli prezentację „CZYTAĆ, czy nie CZYTAĆ, a jak już czytać, to co wybrać?” przygotowaną w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii prowadzonego przez Bibliotekę. Zaprezentowane książki dotyczyły problemów, z którymi stykają się młodzi ludzie, a są to: uzależnienia, hejt, samoakceptacja, przyjaźń, miłość oraz poszukiwanie samego siebie.

Pozostałe klasy siódme uczestniczyły w spotkaniu z panem P. Florem -  prezesem Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego. Prowadzący  zapoznał uczniów z postacią Marcina Fołtynowicza i jego działalnością. Marcin Fołtynowicz urodził się w Biłgoraju ok. 1604 r., był profesorem filozofii i prawa, wielokrotnym zasłużonym rektorem Akademii Zamojskiej. Lekcja historii regionalnej przybliżyła młodzieży dzieje Biłgoraja i jego mieszkańców z okresu XVII w. oraz zasługi Marcina Fołtynowicza dla rozwoju nauki w Polsce.