25 IV 2019 r. w naszej szkole odbył się  już XIX Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Słudze Bożym Ks. Prymasie Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Konkurs odbył się w trzech kategoriach:  szkoła podstawowa  kl.  IV – VI , klasy VII i VIII oraz gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół z Babic, Zamościa, Aleksandrowa, Dąbrowicy oraz Biłgoraja.  Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii szkoła podstawowa kl. IV – VI:

I miejsce – Weronika Herc – SP nr 3  Zamość

II miejsce – Magdalena Kowalska – SP  Babice

III miejsce – Victoria Kostrubiec - – SP nr 3  Zamość

W kategorii klasy VII – VIII SP i gimnazjum:

I miejsce – Marlena Mizerska -  SP  Babice

II miejsce  - Agata Kręt – Gimnazjum w Aleksandrowie

III miejsce – Michał Gryz – SP  Aleksandrów

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna:

I miejsce – Alicja Kwiatkowska – I LO im. ONZ w  Biłgoraj

II miejsce – Natalia Kusiak - I LO im. ONZ  w  Biłgoraj

III miejsce  - Klaudia Markiewicz  - I  LO im. ONZ w  Biłgoraju

Zasadą tego konkursu jest to, że uczniowie naszej szkoły startują oddzielnie w dwóch kategoriach. Najlepiej z testem konkursowym poradzili sobie:

W kategorii SP  kl. IV – VI:

I miejsce -  Marcin Kusz kl. VI d

II miejsce - Wiktoria Dziduch kl. VI a

III miejsce - Wiktor Banach kl. V h

W kategorii SP kl. VII - VIII

I miejsce - Daria Gałczyńska kl. VIII e

II miejsce - Maciej Bukarewicz kl. VII d

III miejsce - Martyna Bednarz kl. VIII a 

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów.