We wrześniu uczniowie klas turystycznych: 2a, 2c, 3c i 3d uczestniczyli w lekcjach w terenie, które odbyły się w Rezerwacie Przyrody „Obary”. Podczas zajęć nazywali warstwy lasu oraz rozpoznawali rośliny. Z zaangażowaniem prowadzili obserwacje warunków pogodowych w lesie, wyznaczali kierunki w terenie oraz dokonywali pomiarów pni drzew. Swoje obserwacje i spostrzeżenia zapisywali w karcie Kalendarza Małego Przyrodnika. Wkrótce czekają na nich kolejne lekcje w terenie.