W poniedziałkowe popołudnie 7 października 2019 r. podczas spotkania członków Szkolnego Koła PCK, w obecności wicedyrektora szkoły Pana Macieja Buczka oraz opiekuna SK PCK Pani Edyty Borowiec, miało miejsce uroczyste wręczenie podziękowania za udział społeczności naszej szkoły w konkursie "Na największego zbieracza złota" w ramach akcji PCK "Gorączka złota 2018/2019". Zebrane przez uczniów monety o łącznej wadze 49,5 kg zapewniły szkole po raz kolejny II miejsce w konkursie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową dla rodzin najbardziej potrzebujących. Uroczystego wręczenia dyplomu i statuetki na ręce przedstawicieli SK PCK oraz wicedyrektora szkoły Pana Macieja Buczka dokonali - Kierownik Biura Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Pan Edward Kurzyna oraz Pani Małgorzata Kubina - Kierownik Punktu Opieki.