Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 17 października 2019 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I. Zebranym w sali gimnastycznej, wystrojonym w kolorowe „akademickie czapki" pierwszakom towarzyszyli wzruszeni rodzice, młodsze i starsze rodzeństwo oraz wychowawczynie.

Centralne miejsce w czasie trwania oficjalnej części uroczystości zajął sztandar naszej szkoły. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i recytacji. Piękna recytacja wierszy i wykonanie piosenek udowodniły, że pierwszaki są świetnie przygotowane, by zostać pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, a mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami.

Dzieci z czterech klas pierwszych ślubowały "być dobrym i uczciwym", "szanować rodziców i nauczycieli", "uczyć się tego, co piękne".

Po ślubowaniu, poprzez symboliczne dotknięcie ołówkiem ramienia, każde dziecko z klasy I zostało pasowane na ucznia naszej szkoły. Na pamiątkę tego niecodziennego wydarzenia pierwszaki otrzymały od wychowawczyń kolorowe dyplomy i legitymacje szkolne. Po części oficjalnej była chwila na pamiątkowe zdjęcia oraz czas wspólnej zabawy i słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Dzień ślubowania klas I był świętem całej naszej szkoły. Mamy powody do radości, przybyło nam bowiem tylu wspaniałych uczniów, którym życzymy wiele radości, wspaniałych kolegów i koleżanek oraz całe mnóstwo sukcesów w szkole.