Żeby Polska była Polską przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

W piątek 8.11.2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia upamiętniająca 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Montaż słowno-muzyczny przygotowały klasy VII a i VIII c pod kierunkiem p. D. Garbacz i p. A. Wróblewskiej. Pieśni legionowe i żołnierskie wykonał chór szkolny, którego opiekunem jest p. M. Napora. Akademia unaoczniła uczniom, jak ważna jest niepodległość, którą trzeba pielęgnować także w czasach pokoju. Bycie Polakiem – patriotą to nasz narodowy obowiązek.

W środę 13 listopada 2019 r. równie uroczysta akademia odbyła się dla uczniów klas I - V. Uczniowie z klasy III d i II c  pod kierunkiem p. Anny Tworek i p. Joanny Adamowicz przypomnieli dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od momentu kiedy Polska, jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów wypełnione walką o wyzwolenie, aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Przekazywane treści były przeplatane pieśniami patriotycznymi oraz recytacjami wierszy, co przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil.

Musimy pamiętać skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy, gdyż naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. Dziś nasza Ojczyzna jest wolna i niepodległa, pamiętajmy jednak o tym, że naszym przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie – miłość. 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.