Plan zajęć dydaktyczno – opiekuńczych w klasach I – III od 25 maja ( kliknij, żeby otworzyć )