Uczniowie klasy 6 ćwiczyli opis postaci literackiej oraz charakterystykę bohatera. Przy okazji wykonali bardzo chętnie i licznie zadanie dodatkowe jakim było przedstawienie wybranych postaci z omawianych lektur w formie BITMOJI! Uczniowie korzystali z aplikacji i tekstów książek, aby jak najwierniej oddać wygląd bohaterów, ale nie da się ukryć, że wyobraźnia i fantazja dzieci, również miała okazję się pokazać w tym zadaniu. Sami oceńcie czy bohaterowie Wam kogoś przypominają?