Otrzymaliśmy list od Rzecznika Praw Dziecka pana Mikołaja Pawlaka.