Nasza historia liczy ponad tysiąc lat. Polska w tym czasie przechodziła różne koleje losu. Okresy potęgi i wielkości przeplatane były wojnami, niewolą i upadkiem. Poświęcenie i miłość do Ojczyzny, uczyniły nas narodem, który posyłał na śmierć swych najlepszych synów w imię wolności i niezależności Polski. To im zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

W piątek 9 listopada 2018 r. o godz. 11:11 odświętnie ubrani uczniowie wszystkich klas, dyrekcja szkoły i nauczyciele zgromadzili się na boisku szkolnym oraz w budynku gimnazjum, i w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie zaśpiewaliśmy 4 zwrotki naszego hymnu narodowego. W ten sposób społeczność naszej szkoły przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”, zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.