6 listopada 2018 w budynku Gimnazjum Nr1 w Biłgoraju gościliśmy pracowników Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z posłem Panem Piotrem Olszówką. Goście poprowadzili szereg wykładów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr1 i Gimnazjum Nr1 dotyczących współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej. Podsumowaniem spotkania był Konkurs Wiedzy o Sejmie, któremu patronował Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński.