Terminy naboru do oddziałów przedszkolnych 

Terminy

Godziny

Harmonogram czynności

18.01.2019 r.

 

Publikacja harmonogramu rekrutacji

14.02.2019 r. - 8.03.2019 r.

 

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

12.03.2019 r. - 14.03.2019 r.

1500

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

18.03.2019 r.

 

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

19.03.2019 r. - 25.03.2019 r.                

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

28.03.2019 r.

 900

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Klauzula informacyjna przy rekrutacji 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2 i nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5