Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Biłgoraju

Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej są czynne
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

 

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 5. Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąca.
 6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z nauczycielem bibliotekarzem.
 9. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.
 10. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczone na wakacje.
 11. Zbiory z księgozbioru podręcznego podaje i odstawia na miejsce nauczyciel bibliotekarz.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.