• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 0
„Tak! Jezus mnie kocha” - podręcznik. E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek. Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa I
„Poznaję Boży świat- podręcznik. Ks. dr K. Mielnicki,  E. Kondrak,  J. Snopek. Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa II
„Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik i ćwiczenie. Red. Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Klasa III
„Przyjmujemy Pana Jezusa”  - podręcznik i ćwiczenie.  Red. Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Klasa IV
„Jestem Chrześcijaninem” – podręcznik i ćwiczenie. Red. Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Klasa V
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik i ćwiczenie. Ks. dr  K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa VI
„Wierzę w Kościół” – podręcznik i ćwiczenie. Red. Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Klasa VII
„Spotkanie ze Słowem” – podręcznik i ćwiczenie.  Red.  Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Klasa VIII
„Aby nie ustać w drodze” – podręcznik i ćwiczenie.  Red.  Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu