1. Program wychowania poprzez wartości olimpijskie  - Szkolne Igrzyska Olimpijskie.

2. Program „Edukacja regionalna po Ziemi Biłgorajskiej”.            

3. Program klasy turystycznej „Wędruj z nami”.                  

4. Program profilaktyczno-pedagogiczny „Jesteśmy przyjaciółmi”.

5. Innowacja pedagogiczna „W świecie muzyki”.

6. Program klasy artystycznej „Parasol sztuki”.

7. Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych w oddziałach sportowych o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju.

8. Lekturownik, czyli myślograficzny zeszyt lektur.