SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 
do klas 0 – VIII dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju oraz oddziału 3 - latków dopuszczony do użytku szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Grupa 3 latków

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/P/19/20

Wychowanie przedszkolne

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska Mieszek

Program edukacji przedszkolnej „Kocham przedszkole”

WSiP

2017

 Zestaw programów nauczania do klas 0 a

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/0/19/20

Wychowanie przedszkolne

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska

Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”

MAC edukacja

2017

2/SP1/0/19/20

j. angielski

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klasy zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017

Pearson

2017

3/SP1/0/19/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisław Łabendowicz

Program nauczania religii do klasy zerowej szkoły podstawowej. Kochamy dobrego Boga

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2016

 Zestaw programów nauczania do klas I – III

 Klasa I a, b, c, d

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/I//19/20

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Stolarczyk

Gra w kolory. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Mac Edukacja

2017

2/SP1/I/19/20

j. angielski

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego  - zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 r wczesnoszkolna

Pearson

2017

3/SP1/I/19/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisłąw Łabendowcz

Program nauczania religii do klas I – III W drodze do Wieczernika

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2014

4/SP1/I/2019/20                                   

wychowanie fizyczne

Andrzej Woźny, Paweł Łukaszczyk PZP

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych - w oddziałach sportowych o

profilu pływanie SP nr 1 w Biłgoraju

Klasa Id

2017


Klasa II a, b, c, d

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/I//19/20

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Stolarczyk

Gra w kolory. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Mac Edukacja

2017

2/SP1/I/19/20

j. angielski

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego  - zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 r wczesnoszkolna.

Pearson

2017

3/SP1/I/19/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisłąw Łabendowcz

Program nauczania religii do klas I – III W drodze do Wieczernika

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2014


Klasy III a, b, c, d, e, f

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/I//19/20

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Stolarczyk

Gra w kolory. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

MAC Edukacja

2017

2/SP1/I/19/20

j. angielski

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego - zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 r wczesnoszkolna.

Pearson

2017

3/SP1/I/2019/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisłąw Łabendowcz

Program nauczania religii do klas I – III W drodze do Wieczernika

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2014

 Klasy IV  a, b

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/II/2019/20

j. polski

Ewa Horwath, Ewa Nowak , Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 –  6 szkoły podstawowej. Słowa z uśmiechem + Myśl i słowa

WSiP 

2017

2/SP1/II/2019/20

historia

Tomasz Maćkowski, Grzegorz Wojciechowki

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 Szkoły Podstawowej.

           

 

Nowa Era

2017

3/SP1/II/2019/20

j. angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego -  zgodny z podstawą programową z z 14 lutego 2017 r

Pearson

2017

4/SP1/II/2019/20

przyroda

Jolanta Golonko

Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej Tajemnice przyrody

Nowa Era

2018

5/SP1/II/2019/20

matematyka

Marta Jurewicz, Marcin Karpińśki, Jacek Lech

Program nauczania matematyki w klasach IV – VIII Matematyka z plusem

GWO

2017

6/SP1/II/2019/20

informatyka

Grżyna Koba

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Teraz bajty

Migra

2017

7/SP1/II/2019/20

technika

Urszula Białka

Program nauczania techniki w szkole podstawowej w klasach IV - VII

Operon

2017

8/SP1/II/2019/20

plastyka

Marzena Kwiecień

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klas IV - VII

Mac Edukacja

2017

9/SP1/II/2019/20

muzyka

Teresa Wójcik            .          

Muzyka. Program nauczania muzyki w  klasach IV – VII szkole podstawowej

Mac Edukacja

2017

10/SP1/II/2019/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisłąw Łabendowcz

Program nauczania religii dal klas IV – VI szkoły podstawowej Poznaję Boga i w Niego wierzę

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2014

11/SP1/II/2019/20

Wychowanie fizyczne

Katarzyna Pankowska Jurczyk, Zofia Cichalewska

 

Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia Rozwijam się                       

 

2017

12/SP1/II/2019/20

wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej                                   

Rubikon

2017

13/SP1I/I/201/209           

Wychowanie fizyczne  – aktywne formy

Ewa Kukiełka

Anna Małysz

Program turystyczny dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej           

SP 1

2009

 Klasy V a, b, c, d, e, f, g, h

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/II/2019/20

j. polski

Ewa Horwath, Ewa Nowak , Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 –  6 szkoły podstawowej. Słowa z uśmiechem + Myśl i słowa

WSiP 

2017

2/SP1/II/2019/20

historia

Tomasz Maćkowski, Grzegorz Wojciechowki

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 Szkoły Podstawowej.

           

 

Nowa Era

2017

3/SP1/II/2019/20

j. angielski

Janina Stefańska

 

Program nauczania języka angielskiego -  zgodny z podstawą programową z z 14 lutego 2017 r

Pearson

2017

15/SP1/II/2019/20

geografia

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej dla klas V, VI, VII i VIII

Nowa Era            

2017

16/SP1/II/2019/20

biologia

Anna Zdziennicka

 

Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej. Plus życie

Nowa Era

2017

5/SP1/II/2019/20

matematyka

Marta Jurewicz, Marcin Karpińśki, Jacek Lech

Program nauczania matematyki w klasach IV – VIII Matematyka z plusem

GWO

2017

6/SP1/II/2019/20

informatyka

Grżyna Koba

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Teraz bajty

Migra

2017

7/SP1/II/2019/20

technika

Urszula Białka

Program nauczania techniki w szkole podstawowej w klasach IV - VII

Operon

2017

8/SP1/II/2019/20

plastyka

Marzena Kwiecień

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klas IV - VII

Mac Edukacja

2017

9/SP1/II/2019/20

muzyka

Teresa Wójcik            .          

Muzyka. Program nauczania muzyki w  klasach IV – VII szkole podstawowej

Mac Edukacja

2017

10/SP1/II/2019/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisłąw Łabendowcz

Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej Poznaję Boga i w Niego wierzę

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2014

11/SP1/II/2019/20

wychowanie fizyczne

Katarzyna Pankowska Jurczyk, Zofia Cichalewska

 

Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia Rozwijam się                       

 

2017

12/SP1/II/2019/20

wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej                                   

Rubikon

2017

14/SP1/II/2019/20

Wychowanie fizyczne – pływanie

Paweł Łukaszczyk

Andrzej Woźny PZP

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych- w oddziałach sportowych o profilu pływanie. SP nr 1 w Biłgoraju

SP 1 V d

2017

 Klasy VI a, c, d, e, f. g, h

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/II/2019/20

język polski

Ewa Horwath, Ewa Nowak , Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 –  6 szkoły podstawowej. Słowa z uśmiechem + Myśl i słowa

WSiP

2017

3/SP1/II/2019/20

język angielski

Janina Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV - VIII -  zgodny z podstawą programową z z 14 lutego 2017 r

Pearson

2017

9/SP1/II/2019/20

matematyka

Marta Jurewicz, Marcin Karpińśki, Jacek Lech

Program nauczania matematyki w klasach IV – VIII Matematyka z plusem

GWO

2017

15/SP1/II/2019/20

bilogia

Anna Zdziennicka

 Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej. Plus życie

Nowa Era

 

2017

16/SP1/II/2019/20

geografia

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej dla klas V, VI, VII i VIII

Nowa Era

2017

2/SP1/II/2019/20

historia

Tomasz Maćkowski, Grzegorz Wojciechowki

 

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 Szkoły Podstawowej.

Nowa Era

2017

6/SP1/II/2019/20

Informatyka

Grażyna Koba

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej  IV - VIII

Migra

 

2017

7/SP1/II/2019/20

technika

Urszula Białka

Program nauczania techniki w szkole podstawowej w klasach IV - VII

Operon

2017

8/SP1/II/2019/20

plastyka

Marzena Kwiecień

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej. Klasy 4 – 7.

Mac Edukacja

 

2017

 

9/SP1/II/2019/20

muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka. Program nauczania muzyki w  klasach IV – VII szkole podstawowej .

Mac Edukacja

 

2017

11/SP1/II/2019/20

Wychowanie fizyczne

Katarzyna Pankowska Jurczyk, Zofia Cichalewska

Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia Rozwijam się                       

 

2017

15/SP1/II/2019/20

 

 

wychowanie fizyczne

Łukasz Mazurek,

PZPN

Program szkolenia sportowego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej o profilu piłka nożna

Klasa VI  a

2017

16/SP1/II/2019/20

wychowanie fizyczne

Patryckja Hanas

PZPS

Program szkolenia w sporcie, piłka siatkowa

Klasa VI a

2018

14/SP1/II/2019/20

wychowanie fizyczne

Andrzej Woźny, Paweł Łukaszczyk PZP

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych - w oddziałach sportowych o profilu pływanie      

SP nr 1 w Biłgoraju Klasa VI h

2017

10/SP1/II/2019/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisław Łabendowski

Program nauczania religii dal klas IV – VI szkoły podstawowej Poznaję Boga i w Niego wierzę

Wydawnictwa Diecezjalna w Sandomierzu

2013

12/SP1/II/2019/20

wychowanie do życia w rodzinie           

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V szkoły podstawowej           

Rubikon

2018

13/SP1/II/2019/20

Innowacja olimpijska

Artur Zawiślak, Andrzej Woźny i inni…

Program wychowania poprzez wartości olimpijskie  - Szkolne Igrzyska Olimpijskie

Klasy a, b, c, d, e, f, g, h

2015

Klasy VII a, b, c, d, e, f

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/II/2019/20                                               

język polski   

Ewa Horwath, Anita Żegleń, Ewa Nowak

Program nauczania dla kl. VII – VIII szkoły podstawowej.  Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

WSiP

2017

4/SP1/II/2019/20                                   

język angielski

Janina Stefańska

Program nauczania języka angielskiego do klas VII - VIII

Pearson

2018

22SP1/II/2019/20                                                           

język niemiecki

Paweł Piszczatowski

Aktion Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII – VIII. Etap edukacji II2

WSiP

2017

9/SP1/II/2019/20                                               

matematyka

Marta Jurewicz, Marcin Karpińśki, Jacek Lech

Program nauczania matematyki w klasach IV – VIII Matematyka z plusem           

GWO

2017

15/SP1/II/2019/20                       

geografia

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej dla klas V,VI, VII i VIII

Nowa Era

2017

19/SP1/II/2019/20           

fizyka

Barbara Saganowska

Program nauczania fizyki w klasach VII – VIII szkoły podstawowej

WSiP

2017

20/SP1/II/2019/20                       

chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Nowa Era

2017

16/SP1/II/2019/20           

bilogia

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej. Plus życie

Nowa Era

2017

2/SP1/II/2019/20

historia

Tomasz Maćkowski

„Program nauczania historii w klasach 4 – 8 Szkoły Podstawowej

Nowa Era

 

2017

6/SP1/II/2019/20

informatyka

Grażyna Koba

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV - VIII

Migra

2017

7/SP1/II/2011/20

plastyka

Marzena Kwiecień

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej. Klasy 4 – 7.

Mac Edukacja

 

2017

17/SP1/II/2019/20

muzyka

Teresa Wójcik

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV – VI . „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

 

2017

11/SP1/II/2019/20

wychowanie fizyczne

Katarzyna Pankowska Jurczyk, Zofia Cichalewska

Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia Rozwijam się             

SP nr 1

2017

18/SP1/II/2019/20

wychowanie fizyczne – klasa lekkoatletyczna           

 

Artur Zawiślak,

PZLA pod kierunkiem dr Marka Fostiaka

"Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej" Artur Zawiślak oraz Program szkolenia w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży w wieku 11 – 13 lat,

SP nr 1           VII b           

2012

 

 

2017

12/SP1/II/2019/20

wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania dla klas V -VI szkoły podstawowej

Rubikon

2014

17/SP1/II/2019/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisław Łabendowski

Program nauczania religii dal klas VII  VIII szkoły podstawowej Pójść za Jezusem Chrystusem

 

Wydawnictwa Diecezjalna w Sandomierzu

2013

13/SP1I/I/201/20

Wychowanie fizyczne  – aktywne formy

Ewa Kukiełka

Anna Małysz

Program turystyczny dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej             

SP 1

2009

 Klasy VIII  a, b, c, d

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wydania

1/SP1/II/2019/20

język polski

Ewa Horwath, Anita Żegleń, Ewa Nowak

Program nauczania dla kl. IV – VIII szkoły podstawowej.  Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

WSiP 

2017

4/SP1/II/2019/20

język angielski

Janina Stefańska

Program nauczania języka angielskiego do klas VII - VIII

 

Pearson

2018

22/SP1/II/2019/20

język niemiecki

Paweł Piszczatowski

Aktion Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII – VIII. Etap edukacji II 2

WSiP

2017

9/SP1/II/2019/20

matematyka

Marta Jurewicz, Marcin Karpińśki, Jacek Lech

Program nauczania matematyki w klasach IV – VIII Matematyka z plusem           

GWO

2017

16/SP1/II/2019/20

biologia

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej. Plus życie

Nowa Era

2017

15/SP1/II/2019/20

geografia

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic           

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej dla klas V,VI,  VII i VIII

Nowa Era

2017

19/SP1/II/2019/20

chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej             

Nowa Era

2017

20/SP1/II/2019/20

fizyka

Barbara Saganowska

Program nauczania fizyki w klasach VII – VIII szkoły podstawowej             

 

WSiP

2017

2/SP1/II/2019/20

historia

Tomasz Maćkowski

 

Program nauczania historii w klasach 4 – 8 Szkoły Podstawowej

Nowa Era

2017

21/SP1/II/2019/20

Wiedza o społeczeństwie

Piotr Krzesiński,

Piotr Kur

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie, klasa 8

 

 

11/SP1/II/2019/20

informatyka

Grażyna Koba

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej  IV - VIII  

Migra

2017

20/SP1I/I/2019/20

wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły Podstawowej 

Rubikon

2017

11/SP1I/I/2019/20

Wychowanie fizyczne

Katarzyna Pankowska Jurczyk, Zofia Cichalewska

Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia Rozwijam się                                     

 

2017

23/SP1I/I/201/209

Wychowanie fizyczne  – aktywne formy

Ewa Kukiełka

Anna Małysz

Program turystyczny dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej

SP 1

2009

17/SP1/II/2019/20

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Stanisław Łabendowski

Program nauczania religii dal klas VII  VIII szkoły podstawowej Pójść za Jezusem Chrystusem

  

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

2010

 Programy do nauczania religii prawosławnej

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Numer

Rok wydania

25/SP1/II/2019/20

Religia prawosławna

ks. bp. prof. dr. hab. Jerzy Pańkowski

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ W SZOLE PODSTAWOWEJ klasy I – III i IV - VIII

PAKP-R8-334/17

2017

24/SP1/II/2019/20

Religia prawosławna

ks. bp. prof. dr. hab. Jerzy Pańkowski

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ W PRZEDSZKOLU

PAKP-R10-341/18

2018


PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ przyjęta  przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 9.11.2010 r.

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁAWNEJ, zatwierdzona przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w dniu 20.03.2012. Program nauczania obowiązuje od dnia 1.09.2012 r.

Podstawę programową i program nauczania religii prawosławnej opracował zespół pod kierunkiem ks. bp. prof. dr. hab. Jerzego (Pańkowskiego).

 Innowacje

Numer w zestawie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Numer

Rok wydania

1/SP1/II/2019/20           

Innowacja olimpijska

Artur Zawiślak, Agnieszka Jurałowicz i inni

Program wychowania poprzez wartości olimpijskie  - Szkolne Igrzyska Olimpijskie               

Wszystkie klasy

2015

2/SP1/II/2019/20           

Innowacja turystyczna           

Joanna Adamowicz, Irena Kraczek, Anna Wołoszyn, Alicja Chudy i inni

Program klasy turystycznej „Wędruj z nami”                                   

Klas VIII d         

2015

3/SP1/I/2019/20

Innowacja

 

Program profilaktyczno-pedagogiczny Jesteśmy przyjaciółmi              

Klasa II a

2018

4/SP1/I/2010/20

Innowacja turystyczna

Elżbieta Skubis

Program „Edukacja regionalna po Ziemi Biłgorajskiej”                                    

Klasa II d

2015

5/SP1/I/2019/20

Innowacja turystyczna

Joanna Adamowicz, Irena Kraczek, Beata Czajka, Anna Tworek, Joanna Koszel

Program klasy turystycznej „Wędruj z nami”                                               

Klasa II a, c

2015

6/SP1/I/2019/20

Innowacja

Joanna Adamowicz, Irena Kraczek, Beata Czajka, Anna Tworek, Joanna Koszel

Program klasy turystycznej „Wędruj z nami”                                               

III a

2015