Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp1.lbl.pl/

Data publikacji strony internetowej: 10.09.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.09.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie obrazki będą miały atrybut alt,
- nie wszystkie podstrony będą miały poprawne nagłówki h2-h4 (zależnie od autora),
- istnieje możliwość powtórzenia się tagu title dla np. 2 aktualności o tym samym tytule,
- nie wszystkie podstrony będą w pełni zgodne z HTML 5.0, zależnie od wklejonej treści i formatowania,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• wersja kontrastowa,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• wyróżnienie odnośników,
• nawigacja z poziomu klawiatury,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkoła Podstawową Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, osobą kontaktową jest Pan Andrzej Czacharowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 07 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju znajduje się przy ul. 3 Maja 3.    

Budynek Główny przy ul. 3 Maja 3

- wejście do budynku głównego szkoły usytuowane od ul. 3 Maja 3 (strona zachodnia budynku) z poziomu dziedzińca przed szkołą na tym samym poziomie co hol parteru szkoły,

- wejście zewnętrzne przez podwójne drzwi o szerokości jednej kwatery 104 cm, a przy podwójnym otwarciu 180 cm i wysokości 200 cm,

- drzwi wejściowe wewnętrzne 2 sztuki o identycznych wymiarach,

- bezpośredni dostęp z dolnego korytarza do dyrekcji i sekretariatu szkoły oraz pozostałych pomieszczeń na tym samym poziomie,

-  wejście jest zadaszone wiatrołapem,

- brak windy,

- dwie klatki schodowe o szerokości 198 cm,

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- do budynku może wejść osoba niepełnosprawna z psem asystującym lub z psem przewodnikiem,

 

- wejście od strony wschodniej budynku/ z poziomu boiska asfaltowego

- drzwi wejściowe 2 kwaterowe przy pełnym otwarciu 136 cm szerokości i 207 cm wysokości, otwarcie jednej kwatery 90 cm,

- wejście do wewnątrz bezpośrednio z poziomu boiska asfaltowego i kostki przy boisku,

- na poziom korytarza parteru budynku wchodzi się po 3 stopniach o wysokości łącznej 48 cm,

- bezpośrednio przy wejściu z prawej strony znajduje się klatka schodowa,

- wejście na boisko, z którego jest wejście do budynku jest z niższego poziomu terenu boiska wielofunkcyjnego po schodach,

 

- wejście z boiska asfaltowego od strony korytarza do Sali gimnastycznej/

- wejście na boisko, z którego jest wejście do budynku jest z niższego poziomu terenu boiska wielofunkcyjnego po schodach,

- wejście przez schody o wysokości łącznej 35 cm,

- drzwi wejściowe dwu kwaterowe przy pełnym otwarciu 135 cm szerokości i wysokości 186 cm, szerokość jednego otwartego skrzydła 86 cm,

- dalsze wejście bezpośrednio na hol parteru szkoły,

 

- wejście do sali gimnastycznej/ bezpośrednio z chodnika od strony boiska z trawy syntetycznej (strona wschodnia budynku) przez schody z niższego poziomu terenu,

- dalsze wejście po stronie prawej do małej salki gimnastycznej z tego samego poziomu,

- wejście do dużej Sali gimnastycznej i dalej na hol parteru szkoły przez 3 stopnie schodów o łącznej wysokości 41 cm,

- dalsza komunikacja na tym samym poziomie,

 

BUDYNEK tzw. KRZYK

- wejście od strony południowej budynku bez barier z poziomu chodnika,

- drzwi wejściowe o wymiarach 80 na 192 cm z zadaszeniem wiatrołapem,

- na jednym poziomie znajdują się 2 łazienki, miejsce szatniowe i sala lekcyjna,

- brak dostępu do łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

BUDYNEK  Ul. ZAMOJSKA 2

- wejście główne – od strony ulicy zamojskiej (strona północna budynku),

- do wejścia wykonany jest podjazd dla osób na wózkach z barierkami ochronnymi o szerokości 103 cm,

- podwójne drzwi wejściowe o wymiarach każde 90 x 197 cm,

- wejście pod zadaszeniem,

- brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

- dostęp do pozostałych pomieszczeń na parterze budynku z tego samego poziomu,

- brak barier w dostępie do pomieszczeń parteru obiektu,

- brak dostępu do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku z powodu schodów i braku windy.

- wejście boczne /strona zachodnia budynku/ od strony kościoła,

- drzwi wejściowe o wymiarach 90 x 200 cm pod zadaszeniem,

- wejście do poziomu parteru budynku z placu wjazdowego po 3 stopniach o łącznej wysokości 42 cm.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

BUDYNEK PRZY UL.  KOŚCIUSZKI 41

Wejście od strony ul. 3 Maja bez barier z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe skrzydłowe nieautomatyczne o szerokości umożliwiającej wjazd do budynku osobie na wózku. Za drzwiami znajduje się wiatrołap, drzwi z wiatrołapu również szerokie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie na ścianie znajduje się plan ewakuacyjny Szkoły obrazujący rozkład pomieszczeń w budynku.

Drugie wejście z boku budynku od strony ul. Kościuszki – drzwi skrzydłowe o szerokości umożliwiającej wjazd osobom  na wózkach. Drzwi te są otwarte od godziny 14.30 w dniach pracy szkoły. Na parterze i pierwszym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych do sal znajdujących się na pierwszym i drugim piętrze budynku z powodu schodów i braku windy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani napisów w alfabecie Braille’a.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.  
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Szkoła Podstawowa Nr 1 nie posiada aplikacji mobilnych.