Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:

1. Mirosław Świerzak - przewodniczący
2. Anna Borowiec - zastępca
3. Dariusz Łyczak - zastępca
4. Marta Banach - sekretarz
5. Monika Dominik - skarbnik
6. Andrzej Szatowski- członek
7. Iwona Luchowska - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Tomasz Karolczak - przewodniczący
2. Anna Dobosz
3. Anna Rawska

Szanowni Rodzice.

Zachęcamy Was do wpłat na Radę Rodziców. Zapewniamy Was, że pieniądze te są dobrze rozdysponowywane według potrzeb naszych dzieci. Głównie przekazywane są na delegacje, konkursy, na dofinansowania wycieczek szkolnych, na książki, które są wręczane na Gali Laureatów, nagrody, choinkę itp.

Wpłaty w wysokości 60 zł można dokonać robiąc przelew na konto Lubelskiego Banku Spółdzielczego:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
ul. 3 Maja 3,
23-400 Biłgoraj
92 8741 0004 2001 0032 2000 0010

Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Informujemy, że w związku z wysokimi kosztami utrzymania dotychczasowego rachunku bankowego, został zmieniony bank obsługujący konto Rady Rodziców na Lubelski Bank Spółdzielczy. W związku z tym zmienił się również numer rachunku bankowego.

Stary numer konta będzie jeszcze działał do 11 kwietnia 2023 roku, jednak zalecamy wpłaty na nowy numer konta: 92 8741 0004 2001 0032 2000 0010.