Dyrekcja szkoły podaje do wiadomości dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkole na rok szkolny 2023/2024:

2 listopada 2023 r.

3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

14 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki

16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

29 maja 2024 r. - Dzień Patrona Szkoły

31 maja 2024 r. - piątek po Bożym Ciele

W wyżej wymienione dni  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Szanowni Rodzice.

Zachęcamy Was do wpłat na Radę Rodziców. Zapewniamy Was, że pieniądze te są dobrze rozdysponowywane według potrzeb naszych dzieci. Głównie przekazywane są na delegacje, konkursy, na dofinansowania wycieczek szkolnych, na książki, które są wręczane na Gali Laureatów, nagrody, choinkę itp.

Wpłaty w wysokości 60 zł można dokonać robiąc przelew na konto Lubelskiego Banku Spółdzielczego:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1
ul. 3 Maja 3,
23-400 Biłgoraj
92 8741 0004 2001 0032 2000 0010

Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Informujemy, że w związku z wysokimi kosztami utrzymania dotychczasowego rachunku bankowego, został zmieniony bank obsługujący konto Rady Rodziców na Lubelski Bank Spółdzielczy. W związku z tym zmienił się również numer rachunku bankowego.

Stary numer konta będzie jeszcze działał do 11 kwietnia 2023 roku, jednak zalecamy wpłaty na nowy numer konta: 92 8741 0004 2001 0032 2000 0010.

 

 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców:

1. Mirosław Świerzak - przewodniczący
2. Anna Borowiec - wiceprzewodnicząca
3. Renata Sosińska - wiceprzewodnicząca
4. Iwona Luchowska - sekretarz
5. Marta Banach - skarbnik
6. Agnieszka Pawelec
7. Agnieszka Wojda

Komisja Rewizyjna:

1. Piotr Rapa - przewodniczący
2. Anna Dobosz
3. Monika Krawczyk