Dyrekcja szkoły podaje do wiadomości dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkole na rok szkolny2021/2022:

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki

26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

17 czerwca 2022 r.

W wyżej wymienione dni  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Szanowni Rodzice.

Zachęcamy Was do wpłat na Radę Rodziców. Zapewniamy Was, że pieniądze te są dobrze rozdysponowywane według potrzeb naszych dzieci. Głównie przekazywane są na delegacje, konkursy, na dofinansowania wycieczek szkolnych, na przelewy bankowe, na książki, które są wręczane na Gali Laureatów, nagrody, choinkę itp.

Wpłaty w wysokości 60 zł można dokonać robiąc przelew na konto Banku Spółdzielczego:
08 9602 0007 0000 1528 2000 0001

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący - Mirosław Kita

Prezydium Rady Rodziców:

1. Anna Borowiec - zastępca
2. Dariusz Łyczak - zastępca
3. Krystyna Stelmach - sekretarz
4. Agata Sokal - skarbnik
5. Daniel Rębacz- członek
6. Partycja Łukasz - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Iwona Sołtys - przewodnicząca
2. Cezary Iwanek
3. Agnieszka Wojda