Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 

Przewodniczący - Mirosław Kita

Prezydium Rady Rodziców:

1. Anna Borowiec - zastępca
2. Dariusz Łyczak - zastępca
3. Agnieszka Faryna - sekretarz
4. Mirosław Świerzak - skarbnik
5. Piotr Hołowiński - członek
6. Iwona Sołtys - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Agnieszka Potocka - przewodnicząca
2. Patrycja Łukasz
3. Łukasz Łobejko

Szanowni Rodzice.

Zachęcamy Was do wpłat na Radę Rodziców. Zapewniamy Was, że pieniądze te są dobrze rozdysponowywane według potrzeb naszych dzieci. Głównie przekazywane są na delegacje, konkursy, na dofinansowania wycieczek szkolnych, na przelewy bankowe, na książki, które są wręczane na Gali Laureatów, nagrody, choinkę itp.

Wpłaty w wysokości 60 zł można dokonać robiąc przelew na konto Banku Spółdzielczego:
08 9602 0007 0000 1528 2000 0001