CZYNNA W GODZINACH 6:30 - 17:00

Pracują:

p. Barbara Pawłowska - Żerebiec

p. Anna Sobczyk

p. Beata Chrząstowska

W naszej szkole świetlica szkolna jest bardzo ważnym miejscem nie tylko dla uczniów, ale także dla naszej dyrekcji. Tutaj, codziennie, każdy może coś dla siebie zrobić.

Ze świetlicy mogą korzystać dzieci, których rodzice pracują, dojeżdżające z okolic Biłgoraja. Obejmujemy opieką dzieci od klasy I. Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić kartę zgłoszenia.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy i plany pracy dla poszczególnych grup.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych. Organizowane są między innymi: zajęcia żywego słowa, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Zajęciom w świetlicy towarzyszy miła i koleżeńska atmosfera.

Odbywają się również spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, do Miejsc Pamięci Narodowej, galerii w BCK i MDK.

Posiadamy kącik do zabawy oraz stoliki przystosowane dla najmłodszych.

Organizując pracę w świetlicy, stwarzamy mnóstwo okazji, aby rozbudzić, zaspokoić i rozwijać wszechstronne talenty dzieci, pobudzić ich rozwój twórczy. Wychowankowie świetlicy rozwijają swoje zainteresowania i zdolności twórcze poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych, gdzie wykonują prace różnymi technikami oraz na zajęciach z origami. Dbamy także o edukację teatralną dzieci, poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach teatralnych i warsztatach literackich. 

W świetlicy odbywają się liczne imprezy i uroczystości, organizowane są teatrzyki, konkursy czytelnicze i plastyczne oraz kiermasze.

Nie ograniczamy naszej działalności tylko do zajęć szkolnych. Współpracujemy z Miejską Biblioteką dla Dzieci, Samorządowym Przedszkolem Nr 1, Przedszkolem Nr 2 i Domem Kombatanta. Bierzemy udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych i zdobywamy nagrody.

Zapewniamy dzieciom dowóz na basen.

Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia.