Klasa

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych

KLASA I

1. Gra w kolory. Podręcznik do klasy 1 szkoły podstawowej, cz. 1 – 4. Wydawnictwo: JUKA

2. Gra w kolory. Ćwiczenia klasa 1 cz. 1-2. Wydawnictwo: JUKA

3. Gra w kolory. Ćwiczenia klasa 1 cz. 1-2. Matematyka. Wydawnictwo: JUKA

4. Gra w kolory. Zeszyt do kaligrafii. Wydawnictwo: JUKA

5. Gra w kolory. Pomysłowe karty. Wydawnictwo: JUKA

6.  New English Adventure. Podręcznik. Poziom 1. Wydawnictwo: Pearson

7.  New English Adventure. Zeszyt ćwiczeń. Poziom 1. Wydawnictwo: Pearson

KLASA II

1. Gra w kolory. Podręcznik do klasy 2 szkoły podstawowej, cz. 1 – 4. Wydawnictwo: JUKA

2. Gra w kolory. Ćwiczenia klasa 2 cz. 1-2. Wydawnictwo: JUKA

3. Gra w kolory. Ćwiczenia klasa 2 cz. 1-2. Matematyka. Wydawnictwo: JUKA

4. New English Adventure. Podręcznik. Poziom 2. Wydawnictwo: Pearson

5. New English Adventure. Zeszyt ćwiczeń. Poziom 2. Wydawnictwo: Pearson

KLASA III

1. Nasza szkoła. Podręcznik do klasy 3 szkoły podstawowej, cz. 1 - 4 Wydawnictwo: Ministerstwo Edukacji Narodowej

2. Nasza szkoła - matematyka. Podręcznik do klasy 3 szkoły podstawowej, cz. 1 – 4. Wydawnictwo: Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. Tropiciele klasa 3, cz. 1 – 5 Wydawnictwo: WSiP

4. Tropiciele. Matematyka klasa 3, cz. 1 – 5. Wydawnictwo: WSiP

5. New English Adventure. Podręcznik. Poziom 3. Wydawnictwo: Pearson

6. New English Adventure. Zeszyt ćwiczeń. Poziom 3. Wydawnictwo: Pearson

KLASA IV

1. Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4. Wydawnictwo: WSiP

2. Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa  z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4. Wydawnictwo: WSiP

3. Słowa z uśmiechem. Ortografia i interpunkcja. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4. Wydawnictwo: WSiP

4. Małgorzata Dobrowolska i in., Matematyka z plusem. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4. Wydawnictwo: GWO

5. Matematyka z plusem. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej klasa 4, cz. A i B. Wydawnictwo: GWO

6. Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, Tajemnice przyrody. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4,  Wydawnictwo: Nowa Era

7. Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej klasa 4,  Wydawnictwo: Nowa Era

8. Grażyna Koba, Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wydawnictwo: MiGra

9. Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz, Technika. Podręcznika dla szkoły podstawowej 4-6. Część Komunikacyjna, Wydawnictwo: Operon

10.Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era

11. Sandy Zervas, Catherine Wright, Arek Tkacz, English Class A1. Students Book. Podręcznik wieloletni. Wydawnictwo: Pearson

12. English Class A1. Materiał ćwiczeniowy. Wydawnictwo: Pearson Central Europe

13. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień, Plastyka. Podręcznik klasa 4, Wydawnictwo MAC Edukacja.

14. Teresa Wójcik, Muzyka. Podręcznik 4. Wydawnictwo MAC Edukacja.

KLASA V

1. Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa  z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 5. Wydawnictwo: WSiP

2. Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 5. Wydawnictwo: WSiP

3. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5. Wydawnictwo: WSiP

4. Małgorzata Dobrowolska i in., Matematyka z plusem. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 5. Wydawnictwo: GWO

5. Matematyka z plusem. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej klasa 5, cz. C. Wydawnictwo: GWO

6. Marian Sęktas, Joanna Stawarz, Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej,  Wydawnictwo: Nowa Era

7. Biologia. Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej klasa 5, Wydawnictwo: Nowa Era

8. Grażyna Koba, Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V Wydawnictwo: MiGra

9. Urszula Białka, Technika. Podręcznika dla szkoły podstawowej 4-6. Część Techniczna 1, Wydawnictwo: Operon

10. Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era

11. Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz, English Class A1+. Students Book. Podręcznik wieloletni. Wydawnictwo: Pearson

12. English Class A1. Materiał ćwiczeniowy. Wydawnictwo: Pearson

13. Feliks Szlajfer i in., Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Wydawnictwo: Nowa Era

14. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień, Plastyka. Podręcznik klasa 5, Wydawnictwo MAC Edukacja.

15. Teresa Wójcik, Muzyka. Podręcznik 5. Wydawnictwo MAC Edukacja.

KLASA VI

1. Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 6. Wydawnictwo: WSiP.

2. Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem.Nauka o języku. Ortografia . Podręcznik do szkoły podstawowej klasa 6. Wydawnictwo: WSiP.

3. Horwath Ewa, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia. Zeszyt ćwiczeń szkoły podstawowej klasa 6. Wydawnictwo: WSiP.

4. Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: WSIP.

5. Michał Kęska, Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era

6. Lech Łabecki, Marta Łabecka, Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era

7. Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era

8. Jayne Wildman,Discover English 3. Książka ucznia. Wydawnictwo: Pearson

9. Izabella Hearn, Bartosz Michałowski, Discover English 3. Materiał ćwiczeniowy. Wydawnictwo: Pearson   

10. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień, Lubię tworzyć Plastyka. Podręcznik klasa 6, Wydawnictwo: MAC Edukacja

11. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, Przyroda z pomysłem. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.1. Wydawnictwo WSIP

12. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, Przyroda z pomysłem. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2. Wydawnictwo WSIP

13. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, Przyroda z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.1. Wydawnictwo WSIP

14. Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz, Przyroda z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej. Cz.2. Wydawnictwo WSIP

15. Teresa Wójcik, Muzyczny świat 6, Wydawnictwo:  MAC Edukacja

KLASA VII

1. Ewa Nowak, Joanna Gaweł, Myśli i słowa. Literatura-kultura-język. Podręcznik do języka polskiego 7. Wydawnictwo: WSIP

2. Zofia Czarniecka-Rodzik, Język polski. Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń 7. Wydawnictwo: WSIP

3. red. Małgorzata Dobrowolska, Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: GWO

4. Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Matematyka z plusem 7. Zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: GWO

5. Małgorzata Jefimow, Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

6. Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec, Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

7. Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

8. Planeta Nowa. Ćwiczenie do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

9. Barbara Sagnowska i in., Świat fizyki. Podręcznik 7. Wydawnictwo: WSIP

10. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Marian Litwin, Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

11. Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

12. Grażyna Koba, Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej . Klasa VII.  Wydawnictwo: MiGra.

13. Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień, Lubię tworzyć. Plastyka 7. Wydawnictwo: Mac Edukacja

14. Teresa Wójcik, Muzyczny Świat 7.  Wydawnictwo: Mac Edukacja.

15. Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tracz, English Class A2+. Students Book. Wydawnictwo Pearson

16. Lynda Edwards, English Class A2+. Workbook. Wydawnictwo Pearson.

17. Przemysław Gębal, Lena Biedroń, Aktion Deutsch 7. Wydawnictwo: WSIP

KLASA VIII

1. Ewa Nowak, Joanna Gaweł, Myśli i słowa. Literatura-kultura-język. Podręcznik do języka polskiego 8. Wydawnictwo: WSIP

2. Zofia Czarniecka-Rodzik, Język polski. Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń 8. Wydawnictwo: WSIP

3. red. Małgorzata Dobrowolska, Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: GWO

4. Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Matematyka z plusem 8. Zeszyt ćwiczeń dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: GWO

5. Beata Sągi, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

6. Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec, Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

7. Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

8. Planeta Nowa. Ćwiczenie do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

9. Barbara Sagnowska i in., Świat fizyki. Podręcznik 8. Wydawnictwo: WSIP

10. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Marian Litwin, Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

11. Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

12. Grażyna Koba, Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej . Klasa VIII.  Wydawnictwo: MiGra.

13. Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era.

14. Piotr Krzesicki, piotr Kur, Małgorzata Poręba, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik 8. Wydawnictwo: WSIP

15. Arek Tracz i in., Język angielski. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1. Wydawnictwo Pearson

16. Repetytorium ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń.Wydawnictwo: Pearson

17. Przemysław Gębal, Lena Biedroń, Aktion Deutsch 7. Wydawnictwo: WSIP

18. Anna Potapowicz, Paweł Piszczatowski, Aktion Deutsch. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8. Wydawnictwo: WSIP.