• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

30 marca 2021 r. rozstrzygnięty został wojewódzki i diecezjalny konkurs plastyczny na „Kartkę Wielkanocną z Prymasem Stefanem Kard. Wyszyńskim” w 120. rocznicę jego urodzin i 40. rocznicę śmierci. Celem konkursu było przede wszystkim aktywizowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej, poznanie życia, nauczania i działalności Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, inspirowanie do poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z wiarą oraz podniesienie rangi wydarzenia, jakim jest najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym czyli Wielkanoc. Na konkurs wpłynęło siedemdziesiąt prac  - kartek wielkanocnych z terenu całego województwa lubelskiego. 

Jury w składzie: Anna Bordzań – przewodnicząca/prezes fundacji Gaudium et Spes , Anna Kusiak – członek/nauczyciel plastyki oraz ks. Paweł Kubiszyn – członek/katecheta, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria: szkoła Podstawowa klasy I – III

1. miejsce: Gabriela Walaś z klasy 3
2. miejsce: Lena Kapka z klasy 2
3. miejsce: Dominika Kudzia z klasy 3

Wyróżnienia:

Miłosz Krasny z klasy 2
Piotr Martyniuk z klasy 2
Tymon Wolanin z klasy 2
Katarzyna Pawęska z klasy 2
Sara Studenić z klasy 2

Kategoria: szkoła podstawowa klasy IV - VI

1. miejsce: Aleksandra Hawryluk z klasy 6
2. miejsce: Sebastian Sadowski z klasy 4
3. miejsce: Kacper Łukasiewicz z klasy 6

Wyróżnienia:

Aleksandra Gardias z klasy 6
Milena Ostasz z klasy 4

Kategoria: szkoła podstawowa klasy VII – VIII

1. miejsce: Natalia Iwanek z klasy 8
2. miejsce: Zuzanna Bielak z klasy 8
3. miejsce: Jakub Rubaj z klasy 7

Wyróżnienia nie przyznano.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.