• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO - harmonogram spotkań z uczniami 1 września 2021 r.

godz. 8.00 Msza św. w kościele pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju

godz. 9.00 (po Mszy św.) spotkanie wychowawców klas z uczniami

INFORMACJE OGÓLNE

- uczniowie każdej klasy spotykają się o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu przed szkołą (wychowawca czeka na uczniów przy wyznaczonym wejściu do budynku i wprowadza dzieci do sali oraz wyprowadza do wyjścia po spotkaniu)

- obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami ok. 2 metrów

- wychowawca w ciągu ok. 60 minut przekazuje informacje organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa epidemicznego uczniom

- do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie /rodzice pozostają na zewnątrz/

/szczegółowe procedury sanitarne znajdują się na szkolnej stronie internetowej www.sp1.lbl.pl/

 

Klasa „0” oraz klasy I

Miejsce spotkania

Godzina spotkania z wychowawcą

Klasa „0”

Klasy 1

W e d ł u g    u s t a l e ń   z   w y c h o w a w c ą   k l a s y  - budynek przy ul. Zamojskiej 2

klasa „0”  - wejście boczne od strony kościoła

klasa 1 D – wejście boczne od strony kościoła

W e d ł u g    u s t a l e ń   z   w y c h o w a w c ą   k l a s y  - budynek główny przy ul. 3 Maja 3

klasa 1 A – wejście główne

klasa 1 B – wejście od strony boiska

klasa 1 C – wejście główne

 

Klasy - II i III (8 oddziałów) - budynek główny

Miejsce spotkania

Godzina spotkania z wychowawcą 

ok. godz. 9.00

sala nr 23 wejście drzwiami głównymi

2a

sala nr 17 wejście drzwiami od boiska

2b

sala nr 12 wejście drzwiami głównymi

2c

sala nr 16 wejście drzwiami od boiska

2d

sala nr 22 wejście drzwiami głównymi

3a

sala nr 19 wejście drzwiami głównymi

3b

sala nr 14 wejście drzwiami głównymi

3c

sala nr 13 wejście drzwiami od boiska

3d

 

Klasy IV – V a, b, c, f (8 oddziałów) - budynek główny

 

Miejsce spotkania

Godzina spotkania z wychowawcą

ok. godz. 9.00

sala gimnastyczna /parter/wejście główne

4a

sala nr 30 /II piętro/ wejście od strony boiska

4b

sala nr 21 /II piętro/ wejście główne

4c

sala nr 27 /II piętro/ wejście od strony boiska

4d

sala nr 31 /II piętro/wejście główne

5a

sala nr 32 /II piętro/wejście główne

5b

sala nr 29/II piętro/ wejście od strony boiska

5c

sala nr 25 /II piętro/wejście główne

5f

 

Klasy V d,e – VIII (20 oddziałów)

Miejsce spotkania

Godzina spotkania z wychowawcą

ok. godz. 9.00

sala nr 2 wejście od strony dziedzińca

5d

sala nr 37 /II piętro/ wejście od ul. Kościuszki

5e

sala nr 44 /II piętro/ wejście od strony dziedzińca

6a

sala nr 25 /I piętro/ wejście od strony dziedzińca

6b

sala nr 18 /I piętro/wejście od ul. Kościuszki

7a

sala nr 28 /I piętro/wejście od strony dziedzińca

7b

sala nr 10 wejście od dziedzińca

7c

sala nr 27 /I piętro/ wejście od strony dziedzińca

7d

sala nr 50 /II piętro/ wejście od strony ul. Kościuszki

7e

sala nr 31 /I piętro/ wejście od ul. Kościuszki

7f

sala nr 42 /II piętro/ wejście od strony dziedzińca

7g

sala nr 20 /I piętro/ wejście od ul. Kościuszki

7h

sala nr 46 /II piętro/ wejście od strony dziedzińca

8a

sala nr 32 /I piętro/ wejście od ul. Kościuszki

8b

sala nr 47 /II piętro/ wejście od strony dziedzińca

8c

sala nr 21 /I piętro/ wejście od strony dziedzińca

8d

sala nr 51 /II piętro/ wejście od ul. Kościuszki

8e

sala nr 48 /II piętro/ wejście od strony dziedzińca

8f

sala nr 33 /II piętro/ wejście od ul. Kościuszki

8g

sala nr 30 /I piętro/ wejście od strony dziedzińca

8h