• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o kulturze Polski, krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych "The Globetrotter". Konkurs odbędzie się 15 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu historii i kultury Polski, krajów anglojęzycznych ( Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia ) i niemieckojęzycznych ( Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein ), kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich talentów językowych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych i społecznych.

Mamy nadzieję, iż włączą się Państwo w realizację tych celów poprzez liczny udział w konkursie.
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Konkurs składa się z czterech kategorii:
1. test wiedzy z zakresu kultury i historii Polski (konkurencja indywidualna)
2. test wiedzy z zakresu kultury i historii krajów anglojęzycznych (konkurencja indywidualna)
3. test wiedzy z zakresu kultury i historii krajów niemieckojęzycznych (konkurencja indywidualna)
4. prezentacja multimedialna/film (konkurencja zespołowa)

Zapraszamy do udziału w konkursie. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 15 maja 2022 r. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Sponsorów.

W załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia i zgoda rodziców. 


REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA 

ZGODA RODZICÓW