W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła zakupiła m. in. zestaw LEGO SPIKE. Odbyły się już pierwsze lekcje z wykorzystaniem tych klocków. Zadaniem dzieci nie było samo budowanie robotów, lecz rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami, dzieci musiały osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel. Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania, nasi najmłodsi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach edukacyjnych, a dzięki nim zdobywać nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie.

Budowanie z klocków Lego Spike to świetna zabawa, która :
- ćwiczy wytrwałość,
- uczy samodzielnego myślenia i współpracy,
- umożliwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów,
- rozwija zdolności językowe, matematyczne, społeczne i emocjonalne,
- pozwala zdobywać umiejętności konstrukcyjne,
- uczy programowania za pomocą bloków ikon lub bloków słów,
- uwalnia potencjał i kreatywność,
uczy umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.