Edukacja poprzez działanie może przybierać różne formy i wykorzystywać rozmaite mniej typowe środki dydaktyczne. Są wśród nich klocki, zwykle używane w zabawach, najczęściej konstrukcyjnych. Klocki inspirują i aktywizują do działania, poszukiwania i odkrywania.  

Skorzystali z tego nauczyciele katecheci, którzy ostatnie w tym roku lekcje religii uatrakcyjnili przy pomocy klocków Lego Education. Uczniowie współpracując ze sobą, na wzór potomków Noego budowali Wieżę Babel, która sięgnie do nieba.

Katechezy w ten sposób prowadzone były ciekawe, a za razem inne niż wszystkie i przekazywały w sposób interesujących nauczanie biblijne.  Wykorzystanie  klocków stanowiło wyzwanie dla uczniów skłaniając ich do tworzenia i efektywniejszego przyswajania materiału.