17 marca 2024 r. poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w odsłonięciu pomnika poświęconego żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, który stanął przy ul. Zamojskiej, przy dawnym niemieckim więzieniu, gdzie w czasie II wojny światowej przetrzymywani byli członkowie AK. Uroczystość poprzedziła Msza Św. sprawowana w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Nasza szkoła objęła patronat nad tym pomnikiem, a deklarację odczytał Jakub Bryła, uczeń klasy VI a.  

Patronat obejmować będzie:

  • włączenie Pomnika i jego idei w proces kształtowania postaw patriotycznych uczniów,
  • pielęgnowanie pamięci o tych, którym pomnik jest poświęcony,
  • włączanie Pomnika w program uroczystości szkolnych, np. poprzez składania kwiatów i zapalanie zniczy,
  • branie udziału delegacji uczniów Szkoły w oficjalnych uroczystościach miejskich organizowanych pod Pomnikiem,
  • reagowanie na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i dewastacje Pomnika oraz jego otoczenia poprzez zgłaszanie takich przypadków do odpowiednich służb,
  • pomoc w okresowych akcjach pielęgnowania Pomnika i jego otoczenia.