• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju zaprasza zakłady fotograficzne do składania ofert na wykonanie zdjęć podczas uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 ( ślubowanie uczniów klas pierwszych itp. ) Oferty opatrzone nagłówkiem Rada Rodziców należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15 października 2019 r. Wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 16 października 2019 r.  

W imieniu Prezydium Rady Rodziców Mirosław Kita, Przewodniczący