• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W trosce o czyste powietrze naszego miasta Biłgoraja - pod takim hasłem w dniu 3 grudnia 2019 r. reprezentacje uczniów biłgorajskich szkół podstawowych z klas siódmych uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami delegatury zamojskiej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury.

Na początku spotkania zastępca Burmistrza Miasta Biłgoraj Jarosław Bondyra zaapelował do najmłodszych mieszkańców Biłgoraja, aby uczestniczyli w rewolucji ochrony  środowiska człowieka, w szczególności naszego miasta.  

Ponad 200 uczniów wysłuchało prezentacji Głównego Specjalisty, pani Grażyny Męczyńskiej - Orłów o rodzaju zanieczyszczeń powietrza w rozróżnieniu na emisję punktową pochodzącą z energetyki zawodowej, procesów technologicznych i innych jednostek organizacyjnych wprowadzających zanieczyszczenia w sposób zorganizowany oraz emisję powierzchniową z sektora komunalno - bytowego. Wiele miejsca prelegentka poświęciła zagadnieniom zapobiegania zanieczyszczeniu na terenie województwa lubelskiego i naszego miasta.

Pani Anna Psiuk, Starszy Specjalista WIOŚ, w swojej prezentacji omówiła zagadnienia recyklingu śmieci. Tworzeniu kultury świadomych zakupów, korzystania z opakowań, jak również sortowania śmieci, jako pierwszego i podstawowego czynnika ochrony naszego naturalnego środowiska i zrównoważonej konsumpcji.

Pracownicy zamojskiej delegatury WIOŚ w Lublinie zostawili uczniom biłgorajskich szkół Raporty o stania środowiska województwa lubelskiego w 2016 i 2017 r., które mogą posłużyć do analizy kierunków działań poświęconych ochronie środowiska naszego regionu i miasta.

W imieniu Burmistrza Miasta pracownikom delegatury zamojskiej WIOŚ podziękował Sekretarz Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy: biłgorajskie koło Okręgu Środkowo – Wschodniego Polskiego Klubu Ekologicznego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju oraz Burmistrza Miasta Biłgoraja.