• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Dzieci tak jak dorośli potrzebują codziennej dawki motywacji do działania i mierzenia się z trudnościami. Każde dziecko ma naturalną motywację do uczenia się i czerpania radość z opanowywania nowych umiejętności. Obecna sytuacja wymaga od rodziców dużego wysiłku, by w warunkach domowych utrzymać prawidłową motywację do nauki, stworzyć przyjazną atmosferę uczenia się,  pomimo braku koleżanek i kolegów z klasy, nauczycieli, dostępu do biblioteki szkolnej itp. Poniżej znajduję się najważniejsze zasady wspierania dziecka w nauce domowej oraz sposoby budowania jego motywacji do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych.

Jak motywować dziecko do nauki? – krótki poradnik dla rodziców