• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi Wychowankami oraz Państwem!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych i na obiektach należących do placówki.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasady higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Mam nadzieję, że przyjęte rozwiązania pozwolą na skuteczną realizację pracy szkoły bez konieczności wprowadzania formuły zdalnego nauczania. Zależy to w dużej mierze od zaangażowania uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkie procedury zostały umieszczone na naszej stronie internetowej www.sp1.lbl.pl.  Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE ( kliknij, żeby otworzyć w nowym oknie )