• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Nasza szkoła pozyskała kolejne laptopy z rządowego programu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zdalna Szkoła + to kolejny projekt wsparcia na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki, który ma pomóc najbardziej potrzebującym i zniwelować cyfrowe wykluczenie.

Tym razem otrzymaliśmy 11 laptopów, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji, ale będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół. Sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli.

Cieszymy się, że nasza szkoła dzięki programowi Zdalna Szkoła + wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy, który będzie mógł zostać użyczony uczniom na potrzeby nauki zdalnej, a po jej zakończeniu pozostanie na wyposażeniu szkół. Tym samym jakość wyposażenia i jego dostępność w naszej szkole ulegnie poprawie.

Zgodnie z założeniami projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów, zakupiony sprzęt posłuży zarówno uczniom, jak i nauczycielom na bardzo długo.