• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

26 września 2020 roku na terenie naszej szkoły odbyło się uroczyste posadzenie pamiątkowego dębu w ramach VII  Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK oraz akcji SADZIMY DRZEWA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. Kilkuletnia sadzonka dębu upamiętniła 70. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W tym roku, włączając się organizację sztafety, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych przekazała symboliczną liczbę 70 dębów dla wybranych 70 oddziałów PTTK w Polsce, podkreślając tym samym wieloletnią współpracę z Towarzystwem w kreowaniu aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i kultury turystycznej,  krajoznawczej i edukacji.

Nasza szkoła została wybrana nieprzypadkowo spośród czterech jeszcze innych szkół województwa lubelskiego między innymi z  Puław, Świdnika i Zwierzyńca na miejsce wspólnego świętowania, gdyż od ponad kilkudziesięciu lat jej nauczyciele realizują z uczniami autorskie innowacyjne programy turystyczne często współpracując nie tylko z Nadleśnictwem Biłgoraj, ale również innymi zaprzyjaźnionymi nadleśnictwami Lubelszczyzny.

We wspólnym spotkaniu rodzin uczniów szkoły i nauczycieli honorowym gościem był Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj mgr inż. Mariusz Szwed, który przywiózł sadzonkę dębu oraz wygłosił prelekcję o prawidłowym korzystaniu z lasów, ze szlaków turystycznych oraz wpływie lasu na zdrowie człowieka.

O pięknie i bogactwie otaczających borów Puszczy Solskiej przypomniał Wiceprezes Oddziału PTTK w Biłgoraju, pan Andrzej Czacharowski, cytując utwory Jana Kochanowskiego sprzed 442 lat, teksty Dryas Zamchanej i Pana Zachanusa.

Po wspólnym posadzeniu symbolicznego dębu uczniowie i ich rodzice wzięli udział w loterii, której sponsorem był Zarząd Główny PTTK, a następnie wyruszyli na spacer ulicami miasta do Parku Nowakowskiego, gdzie podziwiali ponad dwustuletnie pomnikowe lipy, klony, wiązy i wspaniały okaz grabu.