• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Wychowanie i nauczanie młodego pokolenia jest jednym z najpiękniejszych zajęć i zadań jakie stoją przed dorosłymi. 
Jest to zarazem jedno z najtrudniejszych zadań, które pochłania wiele czasu, wysiłku i serca.
Jest to trud, którego dość często wielu nie docenia.
Wiedzę zdobywamy przez całe życie, ale dość często aspiracje do poszukiwań i odkrywania tego świata zaszczepiają w młodym wieku właśnie nauczyciele i wychowawcy.

       W imieniu Rady Rodziców pragnę za ten trud serdecznie podziękować i życzyć szanownej dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi zdrowia w tak trudnych czasach ogarniętych przez epidemię koronawirusa.
Wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Niech Wasza praca z naszymi dziećmi będzie prawdziwą przygodą i realizacją Waszej życiowej pasji.

W imieniu całego Prezydium Rady Rodziców

Mirosław Kita - Przewodniczący Rady Rodziców