• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W czwartek 4 października 2018 r. podczas spotkania członków Szkolnego Koła PCK, w obecności dyrektora szkoły Pana Mariana Kurzyny oraz opiekunów SK PCK, miało miejsce uroczyste wręczenie podziękowania za udział społeczności naszej szkoły w konkursie "Na największego zbieracza złota" w ramach akcji PCK "Gorączka złota 2017/18". Zebrane przez uczniów monety 1, 2 i 5 groszowe w ilości 58 kg oraz 248 zł zapewniły szkole II miejsce w konkursie. Zebrane pieniądze przeznaczono na pomoc rzeczową rodzinom najuboższym naszego regionu. Uroczystego wręczenia dyplomu i statuetki na ręce przewodniczącej SK PCK Kornelii Ciosmak dokonali - Prezes  Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju Pan Józef Żybura oraz Kierownik Biura Pan Edward Kurzyna.