• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Publikujemy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do samorządowych przedszkoli lub do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy do klas pierwszych będą prowadzone od 25 stycznia 2021 r. do 9 marca 2021 r.

Zapisy do oddziałów przedszkolnych będą prowadzone od 15 lutego 2021 r do 5 marca 2021 r.

Wszystkie terminy można znaleźć w harmonogramie poniżej.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2021/2022 (plik do pobrania)

Załączniki do pobrania:

KLASA I

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

2. Oświadczenie

3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

4. Deklaracja do klasy sportowej 

5. Potwierdzenie woli zapisania

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - DZIECI 3-4 LETNIE

1. Wniosek o przyjęcie dziecka 3-4 letniego do oddziału przedszkolnego

2. Załącznik nr 1 (3-4 latki)

3. Załącznik nr 2 (3-4 latki)

4. Potwierdzenie woli zapisania do oddziału przedszkolnego 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - ZERÓWKA

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do zerówki

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2