• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.


W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki o stopniowym powrocie od 17 maja 2021 r. uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do nauczania w tzw. systemie hybrydowym, po przeprowadzonych konsultacjach ustala się następujący porządek powrotu poszczególnych oddziałów do nauki stacjonarnej:

W przyjętym harmonogramie priorytetowo zostały potraktowane klasy VIII w obliczu czekających ich w dniach 25-27 maja 2021r. egzaminów oraz klasy IV, które nie zdążyły się jeszcze zaaklimatyzować się do drugiego etapu edukacyjnego.

Uczniowie klas VIII, którzy mają obawy o swoje zdrowie i lęk przed powrotem do szkoły w formie stacjonarnej, w obliczu czekających ich egzaminów, będą mogli korzystać w okresie 17-20 maja 2021r. z nauki zdalnej. A nauczyciele uczący w tym okresie w klasach VIII równocześnie będą prowadzić zarówno zajęcia stacjonarne dla uczniów obecnych w szkole jak i zdalnie dla tych uczniów klas VIII, którzy pozostaną w domu.

Pragnę poinformować, że nasza szkoła zgłosiła się do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Ulgi”, której istotą jest jak najmniej stresowy powrót uczniów do szkoły. Dlatego w okresie 17-28 maja 2021r. nauczyciele nie będą organizować klasówek, kartkówek i pytać na ocenę, chyba, że sam uczeń będzie miał takie życzenie.

Od dnia 31 maja 2021r. zgodnie z wytycznymi MEiN wszyscy uczniowie klas I-VIII powracają do nauki stacjonarnej.

Drodzy uczniowie wracajcie do szkoły uśmiechnięci i radośni.
Dyrektor Szkoły