• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju to święto, które pojawiło się po raz pierwszy w szkolnym kalendarzu w 2012 roku, ponieważ 18 czerwca 2011 r. nasza szkoła otrzymała imię Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W tym roku, z racji przypadającej 20. rocznicy nadania szkole imienia, Dzień Patrona przygotowany przez zespół nauczycieli, miał zupełnie inną konwencję niż dotychczas.

Klasy I – III uczestniczyły w konkursie plastycznym „Laurka dla Prymasa”, dzięki któremu mogły wyrazić swoją wdzięczność za osobę i życie Patrona naszej szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w drużynowym konkursie, w którym mogli wykazać się swoją wiedzą na temat życia i nauczania Patrona naszej szkoły.

18 czerwca 2021 r., czyli dokładnie w 20. rocznicę nadania imienia, społeczność naszej szkoły uczestniczyła we Mszy św. dziękczynnej sprawowanej przez ks. Krystiana Bordzania w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Rok 2021 jest dla naszej szkoły szczególny nie tylko ze względu na rocznicę nadania imienia. Niesie także ze sobą wiele wydarzeń i ważnych rocznic związanych z naszym Patronem. 28 maja przeżywaliśmy 40. rocznicę śmierci Prymasa, 3 sierpnia będziemy świętować 120. rocznicę Jego urodzin, natomiast  12 września odbędzie się  niezwykła uroczystość - wyniesienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego na ołtarze podczas beatyfikacji, która odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jako społeczność szkoły Prymasowskiej bardzo cieszymy się z tego niezwykłego  wydarzenia, wyróżnienia naszego Patrona.

Patronat Kardynała Stefana Wyszyńskiego – tak wyjątkowej osoby – to wyzwanie dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Jednocześnie odpowiedzialność spadająca na tych, którzy utożsamiają się z wartościami przez niego głoszonymi.

Jako szkoła Prymasowska staramy się upowszechniać najważniejsze przesłania naszego Patrona. Szczególnie mamy na uwadze nauki związane z relacjami z drugim człowiekiem, z poszanowaniem godności każdego, z szacunkiem i odpowiedzialnością za naszą Ojczyzną, pamiętając „że dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska”.