• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja patrona naszej szkoły Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  Mszy św. przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.  Mszę św. koncelebrowali kardynałowie i arcybiskupi, w tym m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski. Obecni byli także biskupi z różnych krajów, m.in. Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii. Mszę koncelebrowało też ponad 600 księży.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem i premierem, marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści. W Świątyni Opatrzności Bożej reprezentowane były także środowiska związane z nowymi błogosławionymi, w tym członkowie rodziny kard. Wyszyńskiego, wychowankowie z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach.

Naszą szkołę reprezentował pan dyrektor Marian Kurzyna oraz s. Norberta.

Delegacja rodziców, uczniów i nauczycieli uczestniczyła w tym wydarzeniu w tzw. „modlitewnej strefie beatyfikacyjnej” usytuowanej w Instytucie Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Choszczówce. We wspólnocie składającej się z 800 osób przeżywała uroczystości beatyfikacyjne Czcigodnych Sług Bożych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Wyniesienie na ołtarze Patrona naszej szkoły poprzedziła wypowiedziana przez kard. Kazimierza Nycza prośba do Ojca Świętego o włączenie w poczet błogosławionych Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej. Metropolita warszawski przedstawił też ich życiorysy. Chwilę potem nastąpił najważniejszy moment beatyfikacji – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro wygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Odczytując z mandatu Ojca Świętego list apostolski, w którym Franciszek wpisał kard. Wyszyńskiego i matkę Czacką w poczet błogosławionych, kard. Semeraro poinformował, że wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskiego obchodzone będzie 28 maja.

Następnie zostały odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych. Po odsłonięciu wizerunków wyruszyła procesja z relikwiami nowych błogosławionych. Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosły uzdrowiona za wstawiennictwem nowego błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska oraz przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Krystyna Szajer, która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i Dorota Pawlas. Tym samym reprezentowane były dwa pokolenia instytutu, założonego przez kard. Wyszyńskiego: najstarsze i najmłodsze.

Następnie kard. Nycz w imieniu Archidiecezji Warszawskiej, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża oraz całego Kościoła w Polsce podziękował papieżowi za ogłoszenie nowych błogosławionych.

Przedstawiając sylwetkę pochodzącego z Zuzeli Stefana Wyszyńskiego kard. Semeraro zaznaczył, że rodzina przyszłego Prymasa wychowała go w wierze do Pana Boga i w miłości do Ojczyzny. Przypomniał, że życie kapłańskie ks. Wyszyńskiego było naznaczone licznymi próbami, którym stawiał czoła z ufnością i zdecydowaniem. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w życiu ks. Wyszyńskiego był z pewnością okres drugiej wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego powstania warszawskiego w 1944 roku. Kard. Semeraro przypomniał też często powtarzane przez kard. Wyszyńskiego wskazanie: „Kto nienawidzi, ten już przegrał”. Dodał, że Prymas znosił wszelkie upokorzenia i cierpienia, których punktem kulminacyjnym były trzy lata spędzone w więzieniu.

Pięknej oprawie zarówno w Świątyni Opatrzności Bożej, jak i w Choszczówce towarzyszyła słoneczna pogoda i podniosła atmosfera, którą ilustrują zdjęcia. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych. Był to wyjątkowy i radosny dzień dla całej naszej społeczności szkolnej. Te wyjątkowe przeżycia z pewnością pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

Błogosławiony Kardynale Wyszyński - módl się za nami.