• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

27 października 2021 r. w naszej szkole odbył się etap powiatowy Konkursu Historycznego „Wolna - Niepodległa” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. 

Cele konkursu:
1) Kształtowanie postaw patriotycznych.
2) Pogłębianie wiedzy historycznej, w tym przybliżenie życiorysów postaci zaangażowanych w walkę o niepodległość.
3) Motywowanie uczniów do samodzielnego pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł.
4) Ukazanie różnych form obchodów rocznicy niepodległości w środowisku lokalnym.
5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.
6) Kształtowanie inwencji twórczej i wrażliwości artystycznej.

Organizatorem Konkursu Historycznego „Wolna - Niepodległa" jest Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński. Współorganizatorami konkursu są: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, IPN Oddział w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Honorowy patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 

Do konkurs przystąpiło 17 uczniów.

W kategorii klas V - VI laureatami konkursu zostali:
1. Wiktoria Kowal - Zespół Szkół w Goraju
2. Alicja Wróbel - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu
3. Maja Dolecka - Zespół Szkół w Goraju

W kategorii klas VII - VIII laureatami konkursu zostali:
1. Milena Łazur - Zespół Szkół w Goraju
2. Oliwia Siek - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych
3. Aleksandra Mełges - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konkurs wpłynęło 30 prac. Po dokonaniu oceny prac przez komisję konkursową, laureatami konkursu zostali: