• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W ramach zlotu szkolnych kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 27 października 2021 r. ponad 100 uczniów naszej szkoły wzięło udział w  jesiennym rajdzie szlakami Roztocza Zachodniego.

Na początek wyruszyliśmy czarnym szlakiem partyzanckim z Wywłoczki przez jeden licznych wąwozów lessowych. Na szlaku odwiedziliśmy miejsce po placówce oddziału AK dowodzonego przez pierwszego dowódcę 9 Pułku Ziemi Zamojskiej AK, mjr Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowę. Maszerowaliśmy przez najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego, Dąbrowę (343 m n. p. m.) podziwiając bogate w liczne gatunki drzew (buki, graby, strzeliste jodły, sosny, brzozy, topole) i krzewów (tarniny, dzikie róże, kaliny, derenie) roztoczańskie goraje.  Jesienne krajobrazy zaoranych szarych pól barwiły złotem, brązami, pomarańczami liście drzew i krzewów wyłaniające się z  jarów i zdebrzy.

Na kulinarny przystanek, czyli na turystyczną kiełbaskę wybraliśmy teren przy młodzieżowym schronisku KSM im. Bł. Zygmunta  Pisarskiego w Trzęsinach. Po posiłku za pozwoleniem, miejscowego proboszcza, przyjaciela turystów, ks. Juliana Brzezickiego odwiedzaliśmy odremontowany drewniany kościół p. w. św. Jana Chrzciciela.

Na koniec wędrówki odwiedziliśmy Park św. Jana Pawła II w Radzięcinie.  Wśród przypominających wydarzenia z życia Wybitnego św. Naszego Rodaka  drzew i krzewów mogliśmy odmówić fragmenty modlitwy różańcowej w wybranym różańcowym kręgu wykonanym przez parafian z Radzięcina.