• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W dniu 22 marca 2023 r. uczniowie dwóch klas naszej szkoły: klasy V a i VII a wzięli udział w rajdzie pieszym upamiętniającym bitwę powstania styczniowego z marca 1863 roku pod wioską Ciosmy oraz żołnierzy  niezłomnych, którzy w pobliżu tej wioski walczyli w czasie II wojny światowej. Na trasie 13 kilometrów zatrzymaliśmy się przy pomniku dedykowanym powstańcom styczniowym z oddziału pułkownika Leona Czechowskiego, którzy stoczyli to bitwę 160 lat temu z rosyjskim wojskiem w dniach 20 i 21 marca  1863 roku. Zapaliliśmy też znicze przy krzyżu i pamiątkowym obelisku upamiętnianym Andrzeja Kiszkę ps. Dąb, który w borach sosnowych Puszczy Solskiej w pobliżu Ciosmów ukrywał się przez 9 lat w leśnym bunkrze. Jako przedostatni żołnierz niezłomny został ujęty przez funkcjonariuszy UB 31 grudnia 1961 roku. Poznaliśmy tez historię Bolesława Usowa ps. Konar, przedwojennego Nadleśniczego w Hucie Krzeszowskiej, w czasie II wojny dowódcy jednego z oddziałów NOW- AK , po wojnie prześladowanego i więzionego przez organy bezpieczeństwa PRL.