• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

21 kwietnia 2023 roku uczniowie klasy 5c i 6f,  wzięli udział w wycieczce szlakiem walk powstania styczniowego na naszym terenie. Uczniowie dotknęli miejsc uświęconych krwią bohaterskich powstańców 1863 roku w lasach Nadleśnictwa Józefów, gdzie rozegrały się cztery bitwy, w tym trzy zwycięskie oraz oddali hołd powstańcom poległym podczas bitwy pod Borowymi Młynami, a pochowanym na cmentarzu w Łukowej.

Na cmentarzu parafialnym w Cieszanowie uczniowie zapalili znicze na mogiłach bohaterów bitwy pod Kobylanką, a następnie dotarli na teren tej bitwy. Znajduje się tam tablica informująca o bitwie i wielki krzyż – znak, że walczyli i ginęli tutaj za wolność w 1863 roku dzielni Polacy. Nieopodal znajduje się pomnik poświęcony uczestnikom bitwy pod Kobylanką.

Podczas krótkiego odpoczynku w lesie uczniowie mieli okazję, by zobaczyć kilka ołowianych kul znalezionych na miejscu bitwy pod Kobylanką.

24 kwietnia 1863 roku rozegrała się bitwa pod Józefowem. Ci, którzy wówczas ponieśli śmierć, tj. 27 bohaterów, pochowani są na cmentarzu w Józefowie. Ku ich czci postawiony został pomnik przy józefowskiej drodze, a kilkadziesiąt metrów dalej, w bagnistej ustroni krzyż – miejsce śmierci poety powstańca Mieczysława Romanowskiego poległego w tej walce. Wizyta przy symbolicznym grobie Romanowskiego zakończyła się przewiązaniem pamiątkowego krzyża biało – czerwoną opaską ze słowami Wincentego Pola, które wygłoszone zostały na mszy żałobnej w intencji tego znakomitego poety romantyzmu: „Był młodzianem dwóch wieńców – daj mu Boże trzeci! I niechaj wiekuista światłość duszy świeci”.

Na zakończenie uczniowie rozwiązywali test dotyczący czterech bitew powstania styczniowego na naszym terenie.

Wędrówka  po leśnych drogach zakończyła się nad Tanwią nieopodal Głuch, gdzie wszyscy uczestnicy wycieczki zjedli smaczny bigos.

Organizatorem przedsięwzięcia był GOK w Łukowej we współpracy z MOK w Józefowie, Nadleśnictwem Józefów i Muzeum Kresów w Lubaczowie.