• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Zarząd Oddziału PTTK w Biłgoraju był organizatorem finału powiatowego  XLIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego, który odbył się 5 maja 2023 r. na obiektach naszej szkoły.

W turnieju wystartowało 39 uczestników w 13 zespołach, które reprezentowały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z naszego powiatu.

W trakcie finału powiatowego zostały rozegrane następujące konkurencje:

- test wiedzy obejmujący 100 pytań zamkniętych w tym:50 pytań krajoznawczych (w tym 25 pytań dot. województwa pomorskiego, 5 pytań z woj. lubelskiego oraz 20 pytań z innych regionów Polski), 20 pytań turystycznych, 10 pytań topograficznych, 10 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz 10 pytań z udzielania pierwszej pomocy;

- turystyczny marsz na orientację;

- turystyczne ABC (rozpoznawanie roślin, atrakcje turystyczne woj. pomorskiego, atrakcje turystyczne województwa lubelskiego, rzut do celu);

- ocena praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki;

- turystyczny rower;

- ocena uprawnień i odznak turystycznych PTTK;

Wszystkie konkurencje turniejowe rozegrano zgodnie z regulaminem OMTTK, który obowiązuje od 2020 roku (dostępny na stronie ZG PTTK).

Zwycięzcy finału powiatowego wezmą udział w finale wojewódzkim, który odbędzie się w dniach 12-13 maja 2023 r. także na obiektach naszej szkoły.