• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Nasi uczniowie z klas 7 i 8 wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „NIEMIECKIE PRZYSŁOWIA”. Organizatorem konkursu był KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC w LUBLINIE. Adresatem byli uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych z województwa lubelskiego.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy wybraną przez siebie technika plastyczną. Tematem pracy było graficzne przedstawienie niemieckiego przysłowia.

Do szkolnego etapu konkursu przystąpiło 12 uczniów klas VII – VIII.

W finale konkursu szkołę reprezentowało 6 prac:

 1. Izabela Pogorzelna (8d) – tytuł pracy: Geld regiert die Welt/ Pieniądz rządzi światem.
 2. Martyna Kaczor (7b) - tytuł pracy: Alle Wegen führen nach Rom/ Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
 3. Maria Łukasik (8f) - tytuł pracy: Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach / Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
 4. Małgorzata Pawęska (8d) – tytuł pracy: Angst hat große Augen / Starach ma wielkie oczy.
 5. Maja Lal (8e) – tytuł pracy: Die Zeit heilt alle Wunden/ Czas leczy rany.
 6. Antonina Jachosz (7b) – tytuł pracy: Wenn keiner weiβ, worum es geht, da geht es hundertprozentig um Geld/ Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Jest nam miło poinformować, że w finale konkursu zorganizowanego przez Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, Prof. dr hab. Andrzeja Kidybę w dniu 12 maja 2023r. Maria Łukasik, uczennica klasy 8f zdobyła dodatkowe wyróżnienie w kategorii klas 6 - 8.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023r., godz. 11.00 w siedzibie Konsulatu Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.

Gratulujemy sukcesu!