• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W dniu 31 maja 2023 r. w naszej szkole został przeprowadzony XXIII Konkurs Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia pod hasłem „Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska”. Po raz drugi odbył się on pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, a przystąpiło do niego 33 uczniów.

Ideą konkursu jest zachęcić uczniów do poznawania życia i nauczania wielkiego Polaka, Męża Stanu, nauczyciela i duchowego przewodnika – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pogłębianie wiedzy o Prymasie Wyszyńskim ma pobudzi młodych ludzi do zaczerpnięcia z treści Jego nauczania oraz wprowadzenia ich w życie.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wiedzy o życiu, posłudze i świętości kardynała Stefana Wyszyńskiego, poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na współczesne dzieje Polski, kształtowanie postaw i promowanie wartości oraz ideałów, którym wierny był Prymas Tysiąclecia, odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne, ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka, wdrażanie uczniów do samokształcenia, szlachetna rywalizacja w poczuciu wspólnoty wiary.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o życiu, nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, jego rodzinie, miejscach w których przebywał oraz wartościach jakie głosił.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W  kategorii klas IV – VI:

I miejsce – Joanna Diableń – Szkoła Podstawowa nr 1. im. Bł. Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
II miejsce – Filip Wrębiak – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie
II miejsce – Laura Tomaszczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Hrubieszowie
III miejsce – Cezary Kraczek - Szkoła Podstawowa nr 1. im. Bł. Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

W  kategorii klas VII - VIII:

I miejsce – Karol Kozdra - Szkoła Podstawowa nr 1. im. Bł. Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
II miejsce – Anna Kusz - Szkoła Podstawowa nr 1. im. Bł. Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
III miejsce – Amelia Bździuch – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

W  kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Wiktor Banach – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
II miejsce – Natalia Rębacz – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
III miejsce – Jakub Trybalski – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim uczniom biorących udział w tym konkursie  – każdy z uczestników choć odrobinę mógł poszerzyć swoje horyzonty i poznać postać Prymasa Tysiąclecia.