• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

29 maja 2023 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Od dwudziestu dwóch lat naszej szkole patronuje Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, we wrześniu 2021 roku wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony.

W poniedziałkowy ranek przeszliśmy z budynku szkoły do kościoła pw. Świętego Jana Pawła II, gdzie przed pomnikiem Prymasa złożyliśmy bukiet biało – czerwonych goździków i zapaliliśmy znicze. Następnie po raz pierwszy oficjalnie odśpiewaliśmy hymn szkoły „O niezłomny Prymasie Tysiąclecia”, do którego słowa i muzykę ułożył ks. Rafał Jaworski.  

Tegoroczne obchody Dnia Patrona skupiły się wokół słowa PRZYRZEKAMY. Uczniowie w montażu słowno – muzycznym przybliżyli historię obrania Maryi za Patronkę i Królową Polski. Młodzi aktorzy podkreślili, że Maryja w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego nie jest postacią historyczną, ale Matką Jezusa obecnego, żyjącego teraz w Kościele, żyjącego w nas. Przypomnieli także społeczności szkolnej słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o Ojczyźnie i szacunku do niej. Przeplatały się one z piękną oprawą muzyczną, na którą złożyły się m. in. melodie Apelu Jasnogórskiego, Roty, Ave Maria czy Boże coś Polskę oraz śpiew Ojczyzno ma i Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej. Całości dopełnił taniec z biało-czerwonymi szarfami.   

Centralnym punktem Dnia Patrona była Msza Święta, którą celebrował ksiądz prałat Józef Flis. Podczas poruszającego kazania przybliżył nam na nowo postać Prymasa Tysiąclecia oraz przypomniał, by postać Kardynała Wyszyńskiego była dla nas zawsze wzorem do naśladowania.

To wieki zaszczyt i wielkie wyzwanie mieć takiego Patrona. Kto lepiej niż Prymas Tysiąclecia pomoże w dokonywaniu właściwych wyborów i stanie się autorytetem dla młodych ludzi? Nasz Wielki Patron zobowiązuje nas do wysiłku w pracy nad sobą, nad własnym charakterem.