• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Sukces naszych uczennic w XIX Wojewódzkim Konkursie Animowana chemia.
Zakończył się ostatni etap XIX Wojewódzkiego Konkursu Animowana chemia. Konkurs odbywał się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i średnich województwa lubelskiego.

II miejscem uhonorowano Hannę Potocką i Kaję Dominik, uczennice klasy 8b za prezentację Mikroplastiki.
Dziewczęta w swojej pracy poruszyły niezwykle ważny we współczesnym świecie temat dotyczący między innymi wpływu mikroplastiku na zdrowie i życie człowieka.
Opiekunami merytorycznymi byli: pani Monika Hajduk i pan Mirosław Małek.

Serdecznie gratulujemy dziewczętom i życzymy dalszych sukcesów!