• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Dnia  6 czerwca  br. Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Błogosławionego  Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju była organizatorem  XIV  Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze Polski, Krajów Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych „The Globetrotter”.  Konkurs został objęty Honorowym Patronatem  Lubelskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Biłgoraja  Pana Janusza Rosłana, Starosty Biłgorajskiego Pana Andrzeja Szarlipa, Rady Miasta Biłgoraj oraz Oddziału PTTK w Biłgoraju. Do udziału w konkursie zgłosiło się 50  uczniów reprezentujących 12  szkół podstawowych województwa lubelskiego. Uczestnicy rywalizowali w 3 konkurencjach indywidualnych, tj. test wiedzy z  zakresu historii i kultury  Polski,  krajów anglojęzycznych  i   niemieckojęzycznych, wykazując się nie tylko wiedzą na temat ważnych wydarzeń historycznych, symboli,  literatury czy sztuki w/w państw, ale także bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego. Konkurencja czwarta  wymagała pracy zespołowej oraz umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w celu przygotowania prezentacji lub filmu.

Komisja konkursowa wyłoniła 10 laureatów konkurencji indywidualnych oraz 6 laureatów konkurencji zespołowej, który otrzymali nagrody ufundowane przez  Burmistrza Miasta Biłgoraja, Starostę Biłgorajskiego,  Radę Miasta Biłgoraj oraz PTTK oddział w Biłgoraju.

Fundatorami poczęstunku dla uczestników konkursu była Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, Ciastkarnia „Marcyś” oraz Cukiernia Piekarnia Kotowski.

Organizatorzy składają podziękowania dla Patronów oraz Sponsorów konkursu.

A oto wyniki konkursu „The Globetrotter”:

Laureaci kategorii test wiedzy z zakresu  historii i kultury Polski (konkurencja indywidualna):

I miejsce – Marcel Matys – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Goździe Lipińskim
II miejsce – Marcel Leńczuk - Szkoła Podstawowa nr 2 im Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Tomaszowie Lubelskim
III miejsce – Agnieszka Żółkiewska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Suścu

Laureaci kategorii test wiedzy z zakresu historii i kultury krajów anglojęzycznych (konkurencja indywidualna):
I miejsce – Hanna Bosak – Szkoła Podstawowa nr 5 im Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

I miejsce -  Błażej Osuch - Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym
II miejsce – Aleksandra Borowiec - Szkoła Podstawowa nr 5 im Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
III miejsce – Oliwia Żerebiec - Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym

Laureaci kategorii test wiedzy z zakresu historii i kultury krajów niemieckojęzycznych (konkurencja indywidualna):
I miejsce – Marcel Łuszczek- Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju  im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
II miejsce – Krystian Jaskuła- Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju  im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
III miejsce – Julia Schumacher - Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej  w Lublinie

Laureaci kategorii prezentacja multimedialna /film (konkurencja zespołowa):

I miejsce – Lena Rudnicka,  Zuzanna Kłosowska  - Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Błogosławionego  Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
II miejsce – Bartłomiej Mirzwa, Michał Makochon -  Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Suścu
III miejsce- Błażej Osuch, Weronika Dziura - Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym